Uslovi korišćenja


Poslednja izmena: 1. avgusta, 2022 godine.

1. Prihvatanje uslova korišćenja

Na pristup i korišćenje naše mobilne i online aplikacije na adresi www.Kada-je.com (dalje u tekstu: Kada-je.com Platforma) primenjuju se ovi Uslovi korišćenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi Republike Srbije.

Pristupom i/ili prijavom i/ili registracijom na Kada-je.com Platformi sa Vašeg mobilnog telefona, računara ili drugog uređaja (dalje u tekstu: Uređaji) smatra se da ste ove Uslove korišćenja kao i našu Politiku privatnosti (dostupnu na sajtu) pročitali, razumeli te da ih u celosti prihvatate.

Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti (dalje u tekstu: Uslovi), ne koristite Kada-je.com Platformu.

Kada-je.com zadržava pravo revidirati Uslove u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Kada-je.com Platformi bez predhodnog obaveštenja.

Vaša je obaveza da Uslove povremeno ponovo pročitate kako biste se upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenje Kada-je.com Platforme nakon izmene Uslova podrazumevaće da ste sa izmenama upoznati te da ih razumete i u celosti prihvatate.

Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim licima usled takvih izmena.

2. Definicija

Kada-je.com Platforma pruža interaktivnu on-line uslugu kojom upravlja Esenca Software doo na adresi Ratnih vojnih invalida 48, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija, PIB: 111903530.

Usluge se sastoje od upravljanja sadržajem, registracijom i prijavom korisnika, kreiranja i postavljanja oglasa od strane korisnika, organizovanjem i vođenjem servisa objedinjenih u Kada-je.com Platformi zajednički sa partnerskim kompanijama i trećim licima

3. Uopšteno

Ovi Uslovi odnose se na korišćenje Kada-je.com Platforme od strane krajnjih korisnika (dalje u tekstu: Korisnik).

Pravo korišćenja Kada-je.com Platforme lično je pravo Korisnika i takođe se smatra da ste ove Uslove razumeli te da ih u celosti prihvatate.

4. Posebne promotivne aktivnosti

Sa vremena na vreme Kada-je.com Platforma može ponuditi posebne promocije, takmičenja i / ili nagradne igre namenjene podsticaju za korišćenje Kada-je.com Platforme.

Određeni propisi za takve posebne promotivne aktivnosti biće objavljene na Kada-je.com Platformi sa opisom svake promocije posebno.

5. Oprema

Vi ste isključivo odgovorni za nabavku i održavanje svoje računarske opreme ili bilo kojeg drugog Uređaja koji se koristi za pristup Kada-je.com Platformi.

6. Besplatne usluge

Kada-je.com Platforma pruža besplatne usluge objavljivanja oglasa, pretrage oglasa, pretrage cena, pretrage korisnika, druge pretrage, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Broj postavljenih besplatnih oglasa je u skladu sa fer objavljivanjem i iznosi do 3 oglasa dnevno ili 20 oglasa mesečno ili dok Kada-je.com Platforma ne odobri dodatne oglase.

Trajanje bespltnog oglasa je 21 dan, nakon toga korisnik ima opciju da sam promeni u Prodato, ili sistem i dalje prikazuje oglas, sa prikazom Istekao.

7. Plaćene usluge

Kada-je.com Platforma omogućava plaćene usluge, a to su:

- promocije istaknutih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti
- usluge reklamiranja putem banera na portalu i mobilnoj aplikaciji
-automatske obnove oglasa za naredni period
-postavljanje oglasa u kategorijama i podkategorijama gde se postavljanje plaća
-servisi vezani za objavljivanje određenih cena koji će biti ponuđeni korisnicima

Kada-je.com Platforma ima pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Cenovnik usluga je istaknut u delu Marketing i Cenovnik.

8. Ograničeno i uslovno korišćenje Kada-je.com Platforme

Kada-je.com Platforma vam daje ograničen, neekskluzivan, neprenosiv pristup i korišćenje kao uslugu za ličnu ili poslovnu, nekomercijalnu ili komercijalnu upotrebu, podložnu svim uslovima navedenim u ovim Uslovima. Ovo poglavlje dodatno ograničava prava. Trebalo bi da ga pročitati pažljivo.

- Vi prihvatate da vaša upotreba znači korišćenje Kada-je.com Platforme isključivo za ličnu posetu platforme. Ne smete koristiti Kada-je.com Platformu za bilo koju drugu svrhu, uključujući bez ograničenja i analizu, pregled ili preuzimanje informacija o funkcionalnosti, sadržaja, ili pojedinih elemenata Kada-je.com Platforme za komercijalne ili druge svrhe, a da ne navedete Kada-je.com kao izvor informacija.

- Osim toga, ne možete ukloniti obaveštenja koje se odnosne na sadržaj ili rad Kada-je.com Platforme, takođe za reprodukovanje, preuzimanje, menjanje, objavljivanje, distribuiranje, emitovanje, povezivanje, prodavanje, izdavanje, prilagođavanje, javno prikazivanje ili bilo na koji drugi način iskorišćavanje ili zloupotrebljavanje Kada-je.com Platforme, strogo je zabranjeno bez izričitog pismenog odobrenja Kada-je.com.

- Korisnik se slaže da je korišćenje Kada-je.com Platforme isključivo na odgovornost krajnjeg Korisnika

- Korisnik će koristiti sistem odgovorno i da će poštovati druge Korisnike u interakcijama

- Strogo su zabranjene klevete, prevare, zablude, netačne, uvredljive, pornografske, vulgarne, nepristojne, štetne, preteće, uznemirujuće, nasilničke, rasne, etničke ili druge vrste ponašanja ili komunikacije, uključujući komunikaciju koja predstavlja (ili podstiče ponašanje koje se smatra) za krivično delo ili na drugi način krši bilo koji lokalni, državni ili međunarodni zakon, propis ili standard ponašanja

- Objavljivanje ličnih stvari u vezi bilo koje osobe

- Povrediti ili zloupotrebiti bilo patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava, privatnost ili druga prava bilo koje osobe ili subjekta

- Obuhvata sva neovlašćena oglašavanja, promotivne materijale, spamove, lančana pisma, piramidalne šeme, ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja; Strogo je zabranjeno na Kada-je.com Platformi

- Štetiti maloletnicima na bilo koji način

- Predstavljati se kao druga osoba, ili na drugi način lažno predstaviti svoju povezanost sa osobom ili entitetom

- Prikuplja lične informacije, uključujući imena, e-mail adrese ili druge informacije, za bilo koju svrhu

- Nasilno ili na drugi način uznemiravati druge

- Pokušati neovlašćeno pristupiti, ometati ili prekidati Kada-je.com Platformu te računara servera na kojima se skladište baze podataka spojene na Kada-je.com Platformu

- Pokušati koristiti višestruke identitete ili naloge društvenih mreža

- Pokušati reprodukovati ili manipulisati vaučerima kako bi ih preprodavali po višoj vrednosti

- Pokušati prodavati ili trgovati zabranjenim dobrima ili uslugama

9. Ograničenja pri postavljanju oglasa

Prilikom oglašavanja i postavljanja oglasa potrebno je poštovati sledeća ograničenja gde nije dozvoljeno postavljanje raznih oglasa:


- koji na bilo koji način su u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije
- kojima se oglašava prostitucija, pedofilija i pornografski sadržaji
- kojima se oglašavaju igre na sreću
- koji su lažni oglasi, i koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju, i nanose drugim korisnicima štetu
- kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, distribucija i nabavka igara za fizička lica, kriptovalute, pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina i rakije) i njihovo konzumiranje
- kojima se oglašava preprodaja i kupovina ulaznica za bioskope, sportske i druge manifestacije (ukoliko to ne rade zvanični organizatori)
- kojima se oglašava prodaja lekova, lekovitih preparata i suplemenata
- kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje radi sklapanja braka ili veze
- kojima se oglašava i postavlja politički sadržaj.
- kojima se oglašavaju različite vrste korišćenih ili prerađenih ulja zbog negativnog uticaja na životnu sredinu.
- kojima se oglašava sredstva za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
- čiji predmet oglašavanja sadrži tuđe lično ime i prezime, osim u slučaju da za to oglašivač ima pribavljenu izričitu saglasnost nosioca tog ličnog imena i prezimena (npr. lično ime u nazivu oglašenog domena, naslovu ili opisu oglasa i slično).

10. Privatnost i bezbednost

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, komentari, privatne poruke ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije takve da ne vređaju druge korisnike, da ne nude razne promocije, da ne šalju promotivne aktivnosti od drugih portala, da nisu spam poruke.

Platforma može nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Kako Kada-je.com Platforma ne autorizuje tuđe sadržaje, poruke ili informacije stoga poriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakve radnje koje su posledica učešća Korisnika u tim radnjama, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Kada-je.com Platformi Korisnik daje Kada-je.com pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koje druge pravno dozvoljene namene.

Imamo pravo, ali ne i obavezu, prema sopstvenom nahođenju, izmeniti, odbiti postaviti ili skloniti bilo koji neprimereni sadržaj koji postavljate ili ste postavili na Kada-je.com Platformu.

11. Prodaja i kupovina između korisnika

Kada-je.com Platforma ne posreduje u prodaji ili kupovini između Korisnika.

Svaka trgovina ili razmena između Korisnika platforme Kada-je.com je na sopstveni rizik Korisnika.

Kada-je.com neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu nastalu štetu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika.

Korisnici se pozivaju na oprez prilikom međusobnog procesa prodaje i kupovine i na fer odnose.

12. Isključenje odgovornosti

Kada-je.com isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:


- U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Kada-je.com nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar Kada-je.com
- U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Kada-je.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Kada-je.com
- U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Kada-je.com nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
- U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Kada-je.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga

Takođe Kada-je.com isključuje odgovornost ako se iz nekih tehničkih razloga oglasi ne prikazuju svim korisnicima ili u određenom vremenskom intervalu ili određenim lokacijama korisnika.

Kada-je.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa ili prekine pojavljivanje postojećeg oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventualnu štetu nastalu ovim radom.

13. Internet stranice trećih strana

Na Kada-je.com Platformi, linkovi na sajtu i / ili aplikacije u vlasništvu trećih strana kao i informacije ili bilo koji drugi sadržaji ne podležu ovim Uslovima.

Kada-je.com Platforma ne autorizuje informacije ili bilo koji drugi sadržaj te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost i ne može biti odgovorna za tačnost, potpunost ili pouzdanost istih.

Ni pod kojim uslovima Kada-je.com neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobijene putem Kada-je.com Platforme i ako Korisnik odluči pristupiti internet stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost.

14. Odšteta

Ovaj deo Vas obavezuje na obeštećenje i našu zaštitu od Vaše neovlašćene aktivnosti.

Slažete se da ćete obeštetiti Kada-je.com, njegove filiale, franšizere, Kada-je.com Partnere, odgovorne osobe, službenike i zaposlene kao i menadžere od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom Kada-je.com Platforme od strane Korisnika.

15. Intelektualna svojina

Kada-je.com je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju sajta www.Kada-je.com. Vi ste isključivo odgovorni za sadržaj koji nam šaljete i postavljate i saglasni ste da imate potrebno pravo intelektualne svojine nad sadržajem.

Međutim, Kada-je.com zadržava pravo da ukloni sav sadržaj koji pošaljete ukoliko posumnjamo da sadržaj predstavlja kršenje bilo kojeg intelektualnog vlasništva.

16. Elektronska komunikacija

Komunikacija između vas i Kada-je.com Platforme je pomoću elektronskih sredstava, preko Kada-je.com Platforme ili slanjem e-mail poruka ili razgovora telefonom.

Za ugovorne svrhe, ( i ) pristajete na primanje saopštenja u elektronskom obliku i ( ii ) slažete se da svi uslovi, sporazumi, obaveštenja, objave i druge komunikacije koje vam Kada-je.com Platforma dostavlja pomoću elektronskih sredstava zadovoljavaju zakonske uslove pošto su u pisanom obliku.

17. Korisnička podrška

Sva pitanja, pritužbe i predloge dostavite na e-mail Kada-je.com-a i to: info@Kada-je.com Možete nas takođe kontaktirati putem pošte na sledeću adresu: Esenca Software doo Ratnih vojnih invalida 48, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija

18. Razno

U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova ništavna, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja Kada-je.com Platforme (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda i rešavaju se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Korišćenjem Kada-je.com Platforme smatra se da je Korisnik ove Uslove pročitao i da ih je u celosti prihvatio.

Kada-je.com koristi cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio optimalno korisničko iskustvo naših posetilaca. Ako dalje nastavite korišćenje sajta prihvatate cookie-je (kolačiće) i smatramo da ste saglasni sa našom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja U suprotnom izađite sa sajta.